Program EQAgen umożliwia monitorowanie jakości badań cytogenetycznych za pomocą sprawdzianu zewnętrznej oceny jakości.

Program jest dostępny dla każdego laboratorium wykonującego badania cytogenetyczne.

Materiałem do oceny jest 12-15 metafaz wybarwionych metodą klasyczną (prążki GTW) od dwóch lub trzech pacjentów. Metafazy uzyskane są w krótkoterminowych hodowlach komórkowych in vitro z limfocytów T krwi obwodowej. Dla każdego pacjenta będzie podane wskazanie do badań cytogenetycznych. Zadaniem uczestnika sprawdzianu będzie podanie  zapisu wyniku badania cytogenetycznego.

Sprawdzian w programie EQAgen jest organizowany raz w roku.

Ekspert sprawdzianu: Dr Mariola Iliszko, Gdański Uniwersytet Medyczny

Przykładowe opracowanie wyników uczestników sprawdzianu

 

Formularz zamówienia EQAgen 2020

 

 

 

 

« Powrót | Drukuj