Nowe sprawdziany oraz zmiany w ofercie Labquality 2021

1. Nowe sprawdziany i produkty EQA

2525. Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5HIAA) (str. 30)

5850. Brucella, przeciwciała (str. 36)

2733. Odczyn Biernackiego, analizatory iSED (str. 26)

5673. Adenowirus oddechowy, wykrywanie antygenu (str. 47) 

5677. SARS-CoV-2, przeciwciała (str. 48)

5676. SARS-CoV-2, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 48)

3170. Mocz, wykrywanie bakterii, osad, analizatory automatyczne, runda pilotażowa (marzec) (str. 25)

5636. Wirus Zika, przeciwciała (str. 48)

2. Zmiany w częstotliwości sprawdzianów

5620. Chlamydia pneumoniae, przeciwciała – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

2132. CRP, oznaczenia ilościowe POCT – luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień

5092. Hepatitis A, przeciwciała– luty, maj, sierpień, listopad

5094-5096 Markery HBV i HCV – luty, maj, sierpień, listopad

5091. HIV- wykrywanie przeciwciał i antygenu – luty, maj, sierpień, listopad

5090. HIV- wykrywanie przeciwciał i antygenu, POCT – luty, maj, sierpień, listopad

5660. Parwowirus B19, przeciwciała – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

7802. Faza przedanalityczna, mikrobiologia – kwiecień, październik

5099. Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu, przeciwciała – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

3. Zmiany w sprawdzianach, w próbkach lub parametrach

5900. Przeciwciała przeciwjądrowe. Nowe parametry: RibP Ab i RNApol III Ab

4480. Metody aglutynacji kolumnowej: Następna runda dostępna w 2022 roku

5191. Patogenne bakterie kałowe (multiplex), wykrywanie kwasów nukleinowych. Nowe parametry:  E. coli EHEC (stx1/stx2), E. coli EAEC, E. coli EIEC, E. coli EPEC oraz E. coli ETEC. Liczba próbek: trzy

5594. Streptococcus agalactiae (GBS): Dwa oddzielne sprawdziany: 5594 przeznaczony tylko do hodowli, 5599 przeznaczony tylko do metod bezpośredniego wykrywania kwasów nukleinowych

 4. Planowane sprawdziany pilotażowe

Więcej szczegółów na temat sprawdzianów pilotażowych opublikujemy w późniejszym czasie. Sprawdziany te są na razie w fazie rozwoju. Przed wprowadzeniem na stałe do oferty, zostaną one przetestowane przez chętne laboratoria, bez opłat.

Mikrobiologia – Wirusologia: SARS-CoV-2, wykrywanie antygenu

Mikrobiologia – Wirusologia: CMV i EBV, wykrywanie kwasów nukleinowych

Mikrobiologia – Serologia bakteryjna: Francisella tularensis, przeciwciała

Mikrobiologia – Mikologia: Infekcje grzybicze, mikroskopia wirtualna

Chemia kliniczna – Sprawdziany specjalne: Hepcydyna

Chemia kliniczna – Sprawdziany specjalne: Gastropanel (pepsynogen I i II, gastryna- 17, H. pylori)

Inne zmiany w Programie Labquality

1. Zintegrowane sprawdziany: EQA3 (obejmujące fazę przed- i/lub poanalityczną)

Zintegrowane sprawdziany zewnętrznej oceny jakości w części rund obejmują swoim zakresem cały proces analityczny, również fazę przed- i/lub poanalityczną, co pozwala spełniać wymagania normy ISO 15189. W 2019 roku w ofercie Labquality znajduje się ponad 30 sprawdzianów zintegrowanych. Wszystkie zostały oznakowane symbolem EQA3.

2. Jeden sprawdzian- wiele wyników

Od 2015 roku Labquality umożliwia wysyłanie wielu wyników z jednego zestawu próbek w większości sprawdzianów. Oznacza to, że akceptowane będą wyniki z trzech analizatorów lub testów, jeśli wyniki zostaną wpisane elektronicznie a objętość próbek będzie wystarczająca do wykonania dodatkowych badań.

3. Raporty

Począwszy od 2015 roku wersja papierowa raportów będzie wysyłana tylko do tych uczestników, którzy zamówią produkt o numerze „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą”. Laboratoria, które nadal będą chciały otrzymywać raporty pocztą, będą musiały zamówić jeden produkt 9987, niezależnie od liczby sprawdzianów, w których biorą udział. Produkt „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą” obejmuje wydruki raportów ze wszystkich zamówionych przez laboratorium sprawdzianów.

Wersja elektroniczna raportów jest dostępna bez opłat w Labscali. W 2015 roku z Labscali będą wysyłane drogą mailową informacje do uczestników o dostępności raportów. Dlatego bardzo prosimy o podawanie aktualnych adresów mailowych na formularzu zamówienia. Dzięki temu nowe raporty nie pozostaną niezauważone a uczestnicy będą mieli możliwość ich przejrzenia i wydrukowania natychmiast po opublikowaniu.

« Powrót | Drukuj

Warning: Illegal string offset 'display' in /wp-content/plugins/zymdesign-map/zymdesign-map.php on line 581