Nowe sprawdziany oraz zmiany w ofercie Labquality 2020

1. Nowe sprawdziany i produkty EQA

4330.  APTT, INR i fibrynogen (str. 32)

2703.  Hormon anty-Mullerowski (str. 24) 

2749.  Krew w kale – testy ilościowe (str. 26)

5450.  Pasożyty w kale – mikroskopia wirtualna (str. 42)

5304. Wirusowe choroby p. pokarmowego (multiplex)- wykrywanie kwasów nukleinowych (str.  48)

7806. Faza przedanalityczna – anatomia patologiczna (str. 50)

2. Sprawdziany wycofane

4391.  Antykoagulanty – Rivaroxaban

8610.  Weterynaria – Morfologia krwi

8530.  Weterynaria – Podstawowa chemia

3. Zmiany w częstotliwości sprawdzianów

5086.  HPV- wykrywanie kwasów nukleinowych – marzec, maj, wrzesień, listopad

5670.  Wirus grypy A + B i wirus oddechowy RS – luty, listopad

5671.  Wirus grypy A + B – luty, listopad

5672.  Wirus oddechowy RS – luty, listopad

5303.  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (multiplex)– luty, maj, wrzesień, listopad

5300.  Choroby układu oddechowego (multiplex) – luty, maj, wrzesień, listopad

4. Zmiany w sprawdzianach, w próbkach lub parametrach

4330.  APTT, INR i fibrynogen. Nowy parametr: INR (czas protrombinowy).

1072.  Surowica A. Wycofany parametr: cynk, miedź, trójjodotyronina.

2300, 2300S.  Hormony A. Wycofany parametr: digoksyna.

5900.  Przeciwciała przeciwjądrowe. Nowe parametry: CENP-A i CENP-B. Parametr wycofany: CENTAb.

5620.  Chlamydia pneumoniae- przeciwciała. Nowa objętość materiału: 3 płynne próbki surowicy lub osocza.

5221.  Mycobacterium, wykrywanie kwasów nukleinowych. Wycofane badanie: barwienie pałeczek kwaso-opornych i ocena mikroskopowa.

5090- 5091.  HIV- wykrywanie przeciwciał i antygenu. Nowa objętość materiału: 3 płynne próbki osocza o obj. 0,7 mL.

5086.  HPV- wykrywanie kwasów nukleinowych. Nowa objętość materiału: 2 materiały imitujące próbki.

5098.  Rota- i adenowirusy – wykrywanie antygenu. Wycofane badanie: wykrywanie kwasów nukleinowych.

Inne zmiany w Programie Labquality

1. Zintegrowane sprawdziany: EQA3 (obejmujące fazę przed- i/lub poanalityczną)

Zintegrowane sprawdziany zewnętrznej oceny jakości w części rund obejmują swoim zakresem cały proces analityczny, również fazę przed- i/lub poanalityczną, co pozwala spełniać wymagania normy ISO 15189. W 2019 roku w ofercie Labquality znajduje się ponad 30 sprawdzianów zintegrowanych. Wszystkie zostały oznakowane symbolem EQA3.

2. Jeden sprawdzian- wiele wyników

Od 2015 roku Labquality umożliwia wysyłanie wielu wyników z jednego zestawu próbek w większości sprawdzianów. Oznacza to, że akceptowane będą wyniki z trzech analizatorów lub testów, jeśli wyniki zostaną wpisane elektronicznie a objętość próbek będzie wystarczająca do wykonania dodatkowych badań.

3. Raporty

Począwszy od 2015 roku wersja papierowa raportów będzie wysyłana tylko do tych uczestników, którzy zamówią produkt o numerze „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą”. Laboratoria, które nadal będą chciały otrzymywać raporty pocztą, będą musiały zamówić jeden produkt 9987, niezależnie od liczby sprawdzianów, w których biorą udział. Produkt „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą” obejmuje wydruki raportów ze wszystkich zamówionych przez laboratorium sprawdzianów.

Wersja elektroniczna raportów jest dostępna bez opłat w Labscali. W 2015 roku z Labscali będą wysyłane drogą mailową informacje do uczestników o dostępności raportów. Dlatego bardzo prosimy o podawanie aktualnych adresów mailowych na formularzu zamówienia. Dzięki temu nowe raporty nie pozostaną niezauważone a uczestnicy będą mieli możliwość ich przejrzenia i wydrukowania natychmiast po opublikowaniu.

« Powrót | Drukuj