Nowe sprawdziany oraz zmiany w ofercie Labquality 2022

1. Nowe sprawdziany i produkty EQA

2281.  Interleukina- 6 (str. 22)

5851.  Francisella tularensis, przeciwciała (str. 36)

5651.  CMV i EBV, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 44)

2753.  Biomarkery żołądkowe (str. 30) 

2526.  Ketony (beta- hydroksymaślan), POCT (str. 19)

5681.  SARS-CoV-2, wykrywanie antygenu (str. 49)

5562.  Wirusy układu oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 48)

7807.  Faza przedanalityczna, Pneumatyczny transport próbek (str. 53)

2.  Sprawdziany wycofane 

4238.  5-częściowy rozdział leukocytów, analizatory Abacus

3. Zmiany w częstotliwości sprawdzianów

4480.  Metody aglutynacji kolumnowej: ocena nasilenia reakcji

5635.  Wirus dengi, wykrywanie przeciwciał i antygenu

5472.  Pasożyty w kale (multiplex), wykrywanie kwasów nukleinowych

5679.  HBV- wykrywanie DNA

5678.  HCV- wykrywanie RNA

5680.  HIV-1- wykrywanie RNA

5086.  HPV, wykrywanie kwasów nukleinowych

5470.  Pasożyty we krwi, barwienie odczynnikiem Giemzy, mikroskopia wirtualna

5471.  Pasożyty we krwi, barwienie odczynnikiem MGG, mikroskopia wirtualna

5473. Trichomonas vaginalis, wykrywanie

3170.  Mocz, wykrywanie bakterii, osad, analizatory automatyczne

4. Zmiany w sprawdzianach, w próbkach lub parametrach

5300.  Choroby układu oddechowego (multiplex)- wykrywanie kwasów nukleinowych. Nowe parametry: SARS-CoV-2 oraz S. pneumoniae.

 5. Planowane sprawdziany pilotażowe

Więcej szczegółów na temat sprawdzianów pilotażowych opublikujemy w późniejszym czasie. Sprawdziany te są na razie w fazie rozwoju.

Inne zmiany w Programie Labquality

1. Zintegrowane sprawdziany: EQA3 (obejmujące fazę przed- i/lub poanalityczną)

Zintegrowane sprawdziany zewnętrznej oceny jakości w części rund obejmują swoim zakresem cały proces analityczny, również fazę przed- i/lub poanalityczną, co pozwala spełniać wymagania normy ISO 15189. W 2019 roku w ofercie Labquality znajduje się ponad 30 sprawdzianów zintegrowanych. Wszystkie zostały oznakowane symbolem EQA3.

2. Jeden sprawdzian- wiele wyników

Od 2015 roku Labquality umożliwia wysyłanie wielu wyników z jednego zestawu próbek w większości sprawdzianów. Oznacza to, że akceptowane będą wyniki z trzech analizatorów lub testów, jeśli wyniki zostaną wpisane elektronicznie a objętość próbek będzie wystarczająca do wykonania dodatkowych badań.

3. Raporty

Począwszy od 2015 roku wersja papierowa raportów będzie wysyłana tylko do tych uczestników, którzy zamówią produkt o numerze „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą”. Laboratoria, które nadal będą chciały otrzymywać raporty pocztą, będą musiały zamówić jeden produkt 9987, niezależnie od liczby sprawdzianów, w których biorą udział. Produkt „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą” obejmuje wydruki raportów ze wszystkich zamówionych przez laboratorium sprawdzianów.

Wersja elektroniczna raportów jest dostępna bez opłat w Labscali. W 2015 roku z Labscali będą wysyłane drogą mailową informacje do uczestników o dostępności raportów. Dlatego bardzo prosimy o podawanie aktualnych adresów mailowych na formularzu zamówienia. Dzięki temu nowe raporty nie pozostaną niezauważone a uczestnicy będą mieli możliwość ich przejrzenia i wydrukowania natychmiast po opublikowaniu.

« Powrót | Drukuj