Program EQAgen umożliwia monitorowanie jakości badań cytogenetycznych za pomocą sprawdzianu zewnętrznej oceny jakości.

Program jest dostępny dla każdego laboratorium wykonującego badania cytogenetyczne.

Materiałem do oceny jest 10-15 metafaz wybarwionych metodą klasyczną (prążki GTW) od dwóch lub trzech pacjentów.

  • Badania postnatalne                                                                                                                        Metafazy uzyskane są z hodowli komórkowych in vitro z limfocytów T krwi obwodowej.
  • Badania prenatalne                                                                                                                  Metafazy  uzyskane są z hodowli komórkowych in vitro amniocytów lub krwi pępowinowej.

Dla każdego pacjenta będzie podane wskazanie do badań cytogenetycznych. Zadaniem uczestnika sprawdzianu będzie napisanie standardowego sprawozdania z badania cytogenetycznego

Sprawdzian w programie EQAgen jest organizowany raz w roku.

Ekspert sprawdzianu: Dr Mariola Iliszko, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Przykładowe opracowanie wyników uczestników sprawdzianu

 

 

 

 

 

 

« Powrót | Drukuj