Nowe sprawdziany oraz zmiany w ofercie Labquality 2024

Nowe sprawdziany i produkty EQA

2140 Desialowana transferyna (EQUALIS) (str. 22)

2707 Matczyne testy przesiewowe (str. 24)

3102 Mocz, testy paskowe (+ bilirubina i urobilinogen) (str. 26)

5254 Mycoplasma genitalium, lekooporność, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 44)

5253 Helicobacter pylori, wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 42)

5683 Wirus małpiej ospy (Mpox), wykrywanie kwasów nukleinowych (str. 50) 

8815 Kwas metylomalonowy (EQUALIS) (str. 31)

8850 Sekwencjonowanie DNA (EQUALIS) (str. 57)

8853 Joheksol (EQUALIS) (str. 31)

8854 Fosfatydyloetanol we krwi (EQUALIS) (str. 32)

8855 Biomarkery spożycia alkoholu w moczu (EQUALIS) (str. 25)

Zmiany w harmonogramie sprawdzianów

2754 Elastaza w kale (2 rundy rocznie)

5261 Zakażenia grzybicze, wykrywanie kwasów nukleinowych (kwiecień i wrzesień)

5562 Wirusy układu oddechowego, wykrywanie kwasów nukleinowych (4 rundy rocznie)

5556 HSV 1&2/VZV/T. pallidum– wykrywanie kwasów nukleinowych (kwiecień i październik)

Sprawdziany wycofane

4151 Retikulocytoza- metody automatyczne: Cell-Dyn 4000, Saphire

4152 Retikulocytoza- metody automatyczne: Coulter Gens, LH750

4155 Retikulocytoza- metody automatyczne: Cell-Dyn 3200, 3500, 3700, Ruby

4235 5-częściowy rozdział leukocytów w analizatorach Coulter ACT5-diff

Zmiany w sprawdzianach, w próbkach lub parametrach

2749 Krew w kale- testy ilościowe: Nowa sztuczna próbka kału zawierająca ludzką Hb (runda 2. i 4.).

5100 Posiew krwi (włączając multipleksowe metody diagnozowania sepsy): 3 próbki w rundzie.

5101 Posiew krwi, skrining (wł. multipleksowe metody diagnozowania sepsy): 3 próbki w rundzie.

5670 Wirus grypy (Inf) A + B i oddechowy (RSV), wykrywanie kw. nukleinowych: 3 próbki w rundzie.

5556 HSV 1&2/VZV/T. pallidum– wykrywanie kwasów nukleinowych: 3 próbki w rundzie.

5300 Choroby ukł. oddechowego Multiplex, wykrywanie kw. nukl. Badania: dodany bocawirus.

5420 Toxoplasma gondii, przeciwciała. Badania: usunięte IgA.

5190 Posiew kału. Badania: dodano badanie lekowrażliwości (runda 2. i 4.).

5930 Diagnostyka chorób wątroby i przewodu pokarmowego. Badania: usunięte LKMAb.

Planowane sprawdziany pilotażowe

Sprawdziany pilotażowe są sprawdzianami EQA w fazie rozwoju. Informacje są zamieszczane na bieżąco na stronie https://www.labquality.com/external-quality-assessment/new-schemes/

Dodatkowe informacje o Programie Labquality

1. Zintegrowane sprawdziany: EQA3 (obejmujące fazę przed- i/lub poanalityczną)

Zintegrowane sprawdziany zewnętrznej oceny jakości w części rund obejmują swoim zakresem cały proces analityczny, również fazę przed- i/lub poanalityczną, co pozwala spełniać wymagania normy ISO 15189. W 2019 roku w ofercie Labquality znajduje się ponad 30 sprawdzianów zintegrowanych. Wszystkie zostały oznakowane symbolem EQA3.

2. Jeden sprawdzian- wiele wyników

Labquality umożliwia wysyłanie wielu wyników z jednego zestawu próbek w większości sprawdzianów. Oznacza to, że akceptowane będą wyniki z trzech analizatorów lub testów, jeśli wyniki zostaną wpisane elektronicznie a objętość próbek będzie wystarczająca do wykonania dodatkowych badań.

3. Raporty

Wersja papierowa raportów będzie wysyłana tylko do tych uczestników, którzy zamówią produkt o numerze „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą”. Laboratoria, które nadal będą chciały otrzymywać raporty pocztą, będą musiały zamówić jeden produkt 9987, niezależnie od liczby sprawdzianów, w których biorą udział. Produkt „9987 Wysyłka wydrukowanych raportów pocztą” obejmuje wydruki raportów ze wszystkich zamówionych przez laboratorium sprawdzianów.

Wersja elektroniczna raportów jest dostępna bez opłat w Labscali. Z Labscali będą wysyłane drogą mailową informacje do uczestników o dostępności raportów. Dlatego bardzo prosimy o podawanie aktualnych adresów mailowych na formularzu zamówienia oraz podczas wprowadzania wyników do serwisu. Dzięki temu nowe raporty nie pozostaną niezauważone a uczestnicy będą mieli możliwość ich przejrzenia i wydrukowania natychmiast po opublikowaniu.

« Powrót | Drukuj