Indywidualna ocena laboratorium

Participant specific report

W pierwszej części raportu odnośnie punktacji, dostępne jest podsumowanie (Overall success rate by samples) dotyczące stopnia zgodności uzyskanych wyników z wartością oczekiwaną wyrażony w % dla poszczególnych próbek (Sample S001 , S002, S003 …) oraz całej rundy  (Average).

Zamieszczone poniżej szczegółowe opisy raportów można powiększyć klikając na poszczególne obrazy.

 

Obraz10

 

Poniżej w tabeli dostępna jest Państwa ocena punktowa dla każdej próbki.

 

Obraz8

 

W dalszej części raportu, wyniki dla interpretacji klinicznych z poszczególnych próbek przedstawione są w postaci diagramów kołowych (procentowo) a ogólne zestawienie liczbowe również dla klinicznych interpretacji oraz wyników z podziałem na grupy metodyczne pokazane są w tabelach. Wyniki oczekiwane i ich prawidłowe interpretacje zaznaczone są zielonym kolorem a wynik Państwa laboratorium czarnym punktem z obwódką.

Obraz11

 

Maksymalna liczba punktów za prawidłowy wynik wynosi – 2p.,

natomiast za prawidłową interpretację kliniczną – 4p. (+ 1p. za prawidłowe dalsze postępowanie (Futher handling), ogółem – 5p.)

« Powrót | Drukuj