LABQUALITY TO PROGRAM MIĘDZYLABORATORYJNYCH BADAŃ PORÓWNAWCZYCH:

  • Obejmujący całościowo procedury analityczne przeprowadzane w laboratoriach medycznych.
  • Łączący zalety programu międzynarodowego i krajowego
  • Do którego Twoje laboratorium może dołączyć w dowolnym czasie
  • Elastyczny, pozostawiający uczestnikom dowolność wyboru częstotliwości udziału w sprawdzianach
  • Zapewniający dobry kontakt pomiędzy jego uczestnikami i organizatorami
  • Przedstawiający wyniki Twojego laboratorium w przejrzystym opracowaniu statystycznym
  • Umożliwiający konsultacje z krajowymi ekspertami
  • Pozwalający ocenić osiągnięcia Twojego laboratorium na tle innych laboratoriów z Europy, Azji i Afryki
  • Szeroki zakres akredytowanych sprawdzianów (ISO17043)
  • Edukacyjny

 

Labquality jest międzynarodową firmą, która oferuje usługę Zewnętrznej Oceny Jakości (External Quality Assessment EQA) oraz materiały kontrolne wysokiej jakości dla laboratoriów medycznych i jednostek POCT.

 

Misją Labquality jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów. Labquality jest niezależną i bezstronną organizacją, założoną w 1971 przez Fińskie Towarzystwo Chemii Klinicznej, Fiński Czerwony Krzyż, Hospital League, szpitale centralne i samorządy zawodowe.

 

Obecnie ponad 4500 laboratoriów w 50 krajach uczestniczy w programach EQA Labquality. Laboratoria spoza Finlandii są obsługiwane przez ponad 20 dystrybutorów w różnych krajach, głównie w Europie.

 

Główne programy posiadają akredytację ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” (Lista sprawdzianów alredytowanych znajduje sie u dołu strony). Od 1996 roku Labquality posiada certyfikat potwierdzający spełnianie przez tę organizację wymagań dotyczących zarządzania jakością j i kompetencji technicznych opartych na normie ISO 9001. Programy Zewnętrznej Oceny Jakości EQA Labquality są uznawane na arenie międzynarodowej jako usługi wysokiej jakości.

 

Prawie 200 koordynatorów i ekspertów jest zaangażowanych w prowadzenie programów oceny jakości. Eksperci dla każdego programu są przedstawiani w raportach z badań. Grupy robocze składają się z różnych specjalistów.

 

Labquality jest członkiem European Committee for External Quality Assessment Programmes in Laboratory Medicine (EQALM) oraz współpracuje z innymi organizacjami EQA w Europie. Jest także korporacyjnym członkiem IFCC.

 

« Powrót | Drukuj